Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Toepassing:

•Op alle overeenkomsten met Ollebol & Muis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Ollebol & Muis hierbij uitdrukkelijk van de hand.

•Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Bestelling:

•Alle genoemde prijzen op de website van Ollebol & Muis zijn vermeld in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

•Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

•Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Ollebol & Muis is bijgeschreven, zal Ollebol & Muis de bestelling binnen één tot 5 werkdagen bij TNT Post afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.

NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. verjaardag of geboorte ) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.

•De door Ollebol & Muis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Ollebol & Muis worden teruggestort.

•Bij `niet thuis` wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de TNT postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

•Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Ollebol & Muis onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Verzendkosten/Freightcosts:

•Voor zendingen die in een brievenbus passen, betaal je conform het TNT-tarief binnen Nederland

•Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je binnen Nederland € 5,85 per pakket.

•Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht van het pakket en de verzendkosten).

Betaling:

•Particulieren dienen vooraf te betalen. Ollebol & Muis zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat Ollebol & Muis de betaling heeft ontvangen. Ollebol & Muis zal de bestelling bij TNT Post binnen één tot 5 werkdagen bij TNT afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. verjaardag, geboorte of feestdag) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden

•Bedrijven kunnen kiezen voor een betaling door overboeking of zij kunnen in overleg met Ollebol & Muis op rekening betalen. In dit geval gaat de levertijd in vanaf het moment dat de bestelling ontvangen is. Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Via de post ontvangt u de officiële BTW factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Ollebol & Muis behoudt zich het recht voor om een openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit vloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Retourzendingen:

•Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Ollebol & Muis zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

•Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Ollebol & Muis retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Ollebol & Muis worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

•De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Ollebol & Muis kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

•Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Ollebol & Muis, Sluiskeshoeven 79, 5244GR Rosmalen o.v.v. je naam, het order- of factuurnummer en je bank- of girorekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

•Ollebol & Muis behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

•De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Aansprakelijkheid:

Alle producten die in het assortiment van Ollebol & Muis zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot Ollebol & Muis wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Ollebol & Muis sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Overmacht:

•Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ollebol & Muis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ollebol & Muis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

•Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ollebol & Muis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:

De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen Ollebol & Muis en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:

Ollebol & Muis blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Ollebol & Muis aan TNT op jou over. Ollebol & Muis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT.

Algemene voorwaarden
Toepassing:

•Op alle overeenkomsten met Ollebol & Muis zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst Ollebol & Muis hierbij uitdrukkelijk van de hand.

•Het doen van een bestelling houdt in dat de toepassing van deze algemene voorwaarden aanvaard wordt.

Bestelling:

•Alle genoemde prijzen op de website van Ollebol & Muis zijn vermeld in euro`s, inclusief 21% btw en exclusief verzendkosten.

•Prijzen die op deze website zijn genoemd, worden onder voorbehoud vermeld.

•Nadat het verschuldigde bedrag op de rekening van Ollebol & Muis is bijgeschreven, zal Ollebol & Muis de bestelling binnen één tot 5 werkdagen bij TNT Post afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. We streven ernaar zo snel mogelijk je bestelling te verzenden! Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd.

NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. verjaardag of geboorte ) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden.

•De door Ollebol & Muis opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van genoemde leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding. Indien echter de leveringstermijn de termijn van 30 dagen overschrijdt, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. Reeds geïnde bedragen zullen in dat geval binnen 30 dagen door Ollebol & Muis worden teruggestort.

•Bij `niet thuis` wordt het pakket een tweede keer aangeboden door de TNT postbode en anders ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden.

•Indien de bestelde artikelen door welke oorzaak dan ook niet voorradig zijn of uitverkocht, neemt Ollebol & Muis onmiddellijk contact met je op om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Je hebt in dat geval altijd recht op teruggaaf van het betaalde bedrag.

Verzendkosten/Freightcosts:

•Voor zendingen die in een brievenbusdoosje passen, betaal je binnen Nederland € 3,50 per zending

•Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je binnen Nederland € 5,85 per pakket.

•Bij zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post. Neem voor bestellingen naar het buitenland eerst contact met ons op i.v.m. de aangepaste verzendkosten en vermeld dan svp welke artikelen je wilt bestellen (ivm gewicht van het pakket en de verzendkosten).

Betaling:

•Particulieren dienen vooraf te betalen. Ollebol & Muis zal het artikel leveren nadat de betaling is ontvangen. De levertijd begint op het moment dat Ollebol & Muis de betaling heeft ontvangen. Ollebol & Muis zal de bestelling bij TNT Post binnen één tot 2 werkdagen bij TNT afleveren voor verzending naar het opgegeven afleveradres. Dit met uitzondering van zon- en feestdagen en de uitzonderingen die op de site bij een aantal producten expliciet is genoemd. NB: heb je je bestelling voor een bepaalde datum (bijv. verjaardag, geboorte of feestdag) nodig, vermeld dit dan bij je bestelling, dan proberen we daar rekening mee te houden. In principe wordt elke dag verzonden mits betaling voor 16.00 uur binnen is.

•Bedrijven kunnen kiezen voor een betaling door overboeking of zij kunnen in overleg met Ollebol & Muis op rekening betalen. In dit geval gaat de levertijd in vanaf het moment dat de bestelling ontvangen is. Na verificatie van de gegevens wordt de bestelling verwerkt. Via de post ontvangt u de officiële BTW factuur met een betalingstermijn van 14 dagen. Ollebol & Muis behoudt zich het recht voor om een openstaande factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alle hieruit vloeiende kosten worden verhaald op de opdrachtgever.

Retourzendingen:

•Indien je niet tevreden bent over de levering, dan vernemen wij dit graag z.s.m. per e-mail, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na levering. Ollebol & Muis zal ieder klacht serieus in behandeling nemen en hierop binnen 24 uur een reactie geven.

•Tevens ben je als klant gerechtigd, binnen 7 dagen na levering, zonder opgaaf van redenen de bestelling aan Ollebol & Muis retour te sturen, mits ongebruikt, voorzien van de originele verpakking en voldoende gefrankeerd. Het door jou reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 30 dagen gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Ollebol & Muis worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken.

•De retourzending dient vooraf schriftelijk of per e-mail aan Ollebol & Muis kenbaar gemaakt te worden, vermeld hierbij het order- of factuurnummer. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd.

•Een retourzending dient (op eigen kosten) verstuurd te worden naar Ollebol & Muis, Sluiskeshoeven 79, 5244GR Rosmalen o.v.v. je naam, het order- of factuurnummer en je bank- of girorekeningnummer. Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden.

•Ollebol & Muis behoudt zich het recht om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst zijn beschadigd.

•De door ons gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd.

Aansprakelijkheid:

Alle producten die in het assortiment van Ollebol & Muis zijn opgenomen, voldoen aan de strenge eisen waaraan kinder- en babyartikelen moeten voldoen. In geval van klachten kun je je altijd tot Ollebol & Muis wenden, waarna wij contact zullen opnemen met de desbetreffende fabrikant. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de fabrikant. Ollebol & Muis sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid van problemen met deze artikelen uit.

Overmacht:

•Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Ollebol & Muis in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Ollebol & Muis gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

•Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Ollebol & Muis kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Privacy:

De door jou verstrekte gegevens zullen nooit zonder toestemming van betrokkenen aan derden ter beschikking worden gesteld.

Toepasselijk recht:

Op alle overeenkomsten tussen Ollebol & Muis en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsvoorbehoud:

Ollebol & Muis blijft volledig eigenaar van een door haar verkocht product tot het moment waarop de koopprijs volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering van de bestelling door Ollebol & Muis aan TNT op jou over. Ollebol & Muis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de verzending met TNT.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2023 Ollebol & Muis | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel